In perioada 21-25 septembrie 2020, Platforma europeană pentru intensificarea cooperării Ón materie de muncă nedeclarată (UDWP), al cărei membru este şi Inspecţia Muncii, Ómpreună cu Comisia Europeană, desfăşoară, sub denumirea #EU4FairWork,

Campania europeană de conştientizare a lucrătorilor şi a angajatorilor cu privire la beneficiile muncii declarate

Campaign posters - 1
Campaign posters - 2
Campaign posters - 3
Campaign posters - 4
Campaign posters - 5
Campaign posters - 6
Campaign posters - 7
Campaign posters - 8