Index | Organizare |Legislatie | Formulare | Securitate Sanatate Munca | Relatii de Munca | Contact
 
 

 

 

 

 

                                       

                                                                  

                                     InspecTia Muncii

                             Inspectoratul teritorial de muncă constanta

   

 

 

 

   SSM – LEGISLATIE

 Prevederi din LEGEA NR.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca,  care intra sub incidenta Legii preventiei nr.270/2017 :

 

 

   Atributiile principale ale Inspectoratului Teritorial de Munca Constanta in domeniul securitatii si sanatatii in  munca si al supravegherii pietei:

a) controleaza, coordoneaza si indruma metodologic aplicarea prevederilor referitoare la securitatea si sanatatea in munca;
b) cerceteaza evenimentele conform competentelor, avizeaza cercetarea, stabileste sau confirma caracterul accidentelor, colaboreaza cu institutiile implicate in ceea ce priveste evidenta si raportarea accidentelor de munca si bolilor profesionale;
c) controleaza activitatea de instruire, informare si consultare a salariatilor si furnizeaza informatii in vederea imbunatatirii acesteia;
d) autorizeaza din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca functionarea persoanelor fizice si juridice si retrage sau poate propune retragerea autorizarii, in conditiile legii;
f) elibereaza avize si autorizatii conform competentelor stabilite prin actele normative aplicabile;
g) dispune sistarea activitatii sau oprirea din functiune a echipamentelor de munca, in cazul in care se constata o stare de pericol grav si iminent de accidentare sau de imbolnavire profesionala, si sesizeaza, dupa caz, organele de urmarire penala;
h) dispune angajatorului efectuarea de masuratori, determinari si expertize pentru prevenirea unor evenimente sau pentru stabilirea cauzelor evenimentelor produse, precum si verificarea, prin organisme abilitate, a incadrarii nivelului noxelor profesionale in limite admisibile la locurile de munca, cheltuielile fiind suportate de catre angajator;
i) controleaza respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea pe piata a produselor pentru care desfasoara actiuni de supraveghere a pietei, conform competentelor;
j) restrictioneaza, prin masurile legale stabilite de legislatia in vigoare, comercializarea produselor neconforme si dispune masuri de eliminare a neconformitatilor constatate;
 

    ACTE NORMATIVE:

- Constitutia Romaniei - republicata

- Legea sanatatii si securitatii in munca L 319/2006

- Norme metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 - Hotararea nr 1425/2006

- Legea 126/1995 - privind regimul materialelor explozive, MO nr. 298/12/1995, republicata;

- Ordonanta nr.2/2001 privind regimul juridic al contaventiilor , modificata si completata;

- Legea 346/2002 privind asigurarea pt. Accidente de munca si boli profesionale, republicata;

- O.G nr.4/1995 - privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pt. Combaterea bolilor daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura, modificata si completata.

- OUG nr.99/2000 - privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi exttreme pt. Protectia persoanelor incadrate in munca ;

- Norma metodologica de aplicare a prevederilor OUG nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

- Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanleor fizice.

- Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase , modificata si completata;

- H.G nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile ;

- H.G nr.493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate refritoare la expunerea lucratorilor la riscurile care genereaza zgomot ;

-  HG.nr.971/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanate la locul de munca ;

- HG 1028/2006 - modificata si completata - privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare ;

-  HG 1048/2006 - modificata si completata - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor de protectie la locul de munca ;

- HG 1049/2006 - modificata si completata - privind cerintele minime de securitate si sanatate pt. Asigurarea securitatii si sanatatii din industria extractiva de suprafata sau subteran ;

-  HG 1050/2006 - pt.asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj;

-  HG 1051/2006 - privind cerintele minime de sanatate si securitate pt. Manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pt. lucratori, in special de afectiuni dorsolombare ;

-  HG nr.1058/2006 - privind cerintele minime privind imbunatatirea securitatii si sanatatii lucratorilor care sunt expusi uni potential risc datorat atmosferelor explosive ;

- HG. nr. 1091/2006 - privind cerintele minime de sanatate si securitate pentru locul de munca

- HG nr. 1092/2006 - privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca ;

-  HG nr. 1135/2006 priivnd cerintele minime de sanatate in munca la bordul navelor de pescuit ;

- HG nr.1136/2006 privind cerintele minime de sanatate si securitate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de campuri electromagnetice ;

- HG 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorat expunerii la azbest ;

- HG.nr.1876/2006 privind cerintele minime de SSM la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii ;

- CERINTE MINIME din 26 iulie 2006 privind identificarea si localizarea echipamentelor destinate prevenirii si stingerii incendiilor

- HOTARARE nr. 1.093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

- HG nr.1218/2006 privind cerintele minime lucratorilor expusi la factorii de risc agenti chimici ;

-  HG nr.1146/2006 privind cerintele minime de SSM pt. utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca ;

- HOTARARE nr.600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca;

- ORDIN nr.242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifica de coordonator īn materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare ori mobile;

- HOTARARE nr.601/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii īn munca;

- HOTARARE nr.355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

- HOTARARE nr.246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de īncadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, modificata si completata de H.G. 1622/2008 si H.G. 1627/2009;

- ORDIN nr.3/2007 privind aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului;

               

         -  LEGISLATIE SUPRAVEGHEREA PIETEI

 

- HG 457/2003 ce transpune Directiva 2006/95/CE privind echipamentele electrice de joasă tensiune ;

- HG 115/2004 ce transpune Directiva 89/686/CEE privind echipamentele individuale de protecţie;

-HG 1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor ce transpune Directiva 2006/42/CE

- HG 752/2004 ce transpune Directiva 94/9/CE privind echipamentele utilizate īn atmosfere potenţial explozive;

- HG 207/2005 ce transpune Directiva 93/15/CE privind explozibili pentru uz civil;

-HG 1756/2006 ce transpune Directiva 2000/14/CE privind reducerea emisiilor de zgomot īn afara clădirilor;

- H.G. 332/2007 ce transpune Directiva 97/68/CE referitoare la motoarele cu ardere internă instalate pe maşini mobile nerutiere

- H.G. nr.1102/2014 ce transpune Directiva 2013/29/CE privind articolele pirotehnice

MARCAJUL CE

 

      

     Multe produse necesită marcajul CE ca să poată fi vāndute īn SEE (UE + Islanda, Liechtenstein si Norvegia). Acesta dovedeste că produsele au fost evaluate si respectă normele europene īn materie de sigurantă, sănătate si protectie a mediului. Marcajul se aplică produselor comercializate īn SEE, fabricate atāt īn interiorul, cāt si īn afara SEE..      

  

    Cum se poate obtine marcajul CE?

  A. Producatorii trebuie să parcurgă următoarele etape:

1. Să identifice cerintele UE aplicabile produsului;

2. Să verifice dacă produsul īndeplineste cerintele specifice;

3. Să verifice dacă produsul trebuie testat de către un organism notificat;

4. Să testeze produsul;

5. Să īntocmească dosarul tehnic;

6. Să aplice marcajul CE si sa redacteze declaratia de conformitate.

  B. Importatorii:

    Īn timp ce producătorii sunt responsabili pentru conformitatea produsului cu legislaţia şi pentru aplicarea marcajului CE, inportatorii trebuie să se asigure că produsele pe care le introduc pe piaţă sunt conforme cu cerinţele aplicabile şi că nu prezintă un risc pentru consumatorii europeni. Importatorul trebuie să verifice dacă producătorul din afara UE a parcurs toate etapele necesare şi să se asigure că documentaţia este disponibilă la cerere.

 C. Distribuitorii:

   Distribuitorii trebuie să aibă cunostinte de bază privind cerintele juridice - inclusiv să stie care sunt produsele care trebuie să poarte marcajul CE si care este documentatia īnsotitoare - si ar trebui să fie īn măsură să identifice produsele care īn mod clar nu sunt īn conformitate. De asemenea, ei trebuie să poată demonstra autoritătilor nationale că au actionat cu diligenta necesară si că au dovezi de la producător sau importator că au fost luate măsurile adecvate. Īn plus, distribuitorul trebuie să poată acorda asistentă autoritătilor nationale īn eforturile lor de a primi documentatia necesară.

 

                     


 © 2002-2016 Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta