Index | Organizare |Legislatie | Formulare | Securitate Sanatate Munca | Relatii de Munca | Contact
 
   

 

 

 

 

                                       

                                                                  

                                                  InspecTia Muncii

                             Inspectoratul teritorial de muncă constanta

   

    comunicate evenimente in munca

................................................................................................................................

Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa informează potrivit:

•      ”Art. 27 (1) Angajatorul are obligaţia să comunice evenimentele, de îndată, după cum urmează: a) inspectoratelor teritoriale de muncă, toate evenimentele aşa cum sunt definite la art. 5 lit. f); (…)“ din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare.

•       ”Art. 109 Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel puţin următoarele informaţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13“ din Normele de aplicare a Legii 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

 

·                    “Art. 2, punctul 16 comunicare - procedura prin care angajatorul comunică producerea unui eveniment, de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, autorităţilor prevăzute la art. 27 alin. (1) din lege;” din Normele de aplicare a Legii 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

 

·         Anexa 13 - Comunicarea evenimentelor (puteţi descărca de aici această anexă)

 

................................................................................................................................