Cod etic

Cod de conduita ITM Constanta

Lista cu bunurile cu titlu gratuit

Declaratie privind asumarea agendei de integritate organizationala

Plan de integritate

Situatia incidentelor de integritate si masurile adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului