Conform art 27 din Legea 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii ξn munca angajatorul are obligatia de a comunica  de indata orice eveniment.

           Art 27

    (1) Angajatorul are obligaţia sa comunice evenimentele, de ξndată, după cum urmează:

    a) inspectoratelor teritoriale de munca, toate evenimentele asa cum sunt definite la art. 5 lit. f);

       ……………………………………………………………………………..

            Nerespectarea prevederilor reglementarii legale sus mentionate reprezinta sanctiune contraventionala  

            Comunicarea evenimentelor se va efectua prin completarea fisei operative semnata si scanata

            Comunicarea trebuie facuta prin fax sau email, cu respectarea  prevederilor HG 1425/2006 la urmatoarele numere de telefon:

           

     ·        0241 / 694 317       - fax secretariat

sau Email

 

 

                                               < inapoi la index >

  


© 2008 Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta

Pagina realizata si actualizata de Liviu M.