-Lista cu bunurile cu titlu gratuit


In cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Constanta nu exista documente clasificate


COMUNICATE DE PRESA

Lista cu documentele puse la dispozitia cetateanului in baza Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informatiile de interes public

A. Lista documentelor care contin informatii de interes public conform art5 lit.g din Legea nr.544/2001 click aici

B. Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate potrivit legii de Inspectia Muncii si Inspectoratele Teritoriale de Munca conform art.5 lit.h din Legea nr.544/2001 click aici
 

„Prin alegerea modalităţii de transmitere electronică a copiei după cartea de identitate, solicitantul serviciului public îşi asumă riscurile legate de comunicarea electronică, respectiv de modificarea, pierderea, distrugerea, întârzierea în primirea datelor şi alte evenimente similare, care ţin de circulaţia datelor prin internet. Autoritatea publică nu răspunde cu privire la riscul informatic privind datele aflate în afara controlului său operaţional. în cazul în care nu primiţi mesaj de confirmare în maxim 48 de ore de la data transmiterii e-mailului, vă recomandăm să vă adresaţi telefonic 0241481322."

 

Adresa de email pentru transmiterea cartii de identitate

 

-Situatii financiare

-Buget

-Venituri nete

-Plati zilnice

-Achizitii

          - Anunturi 2019

         - Anunturi 2020

 

- Asigurare transparentei veniturilor anuale