Index | Organizare |Legislatie | Formulare | Securitate Sanatate in Munca | Relatii de Munca | Contact

 

 

Legislatie privind Securitatea si Sanatatea in munca

 

- Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca
- Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006
 

-Hotararea de guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile
-Monitorul Oficial nr. 252/21.03.2006
 

- Hotararea de guvern nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
-Monitorul Oficial nr. 3802/03.05.2006
 

- Hotararea de guvern nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca
-Monitorul Oficial nr. 683/09.08.2006
 

- Hotararea de guvern nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
-Monitorul Oficial nr. 710/18.08.2006
 

- Hotararea de guvern nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
-Monitorul Oficial nr. 722/23.08.2006
 

- Hotararea de guvern nr. 1049/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria exctactiva de suprafata sau subteran
-Monitorul Oficial nr. 727/25.08.2006
 

- Hotararea de guvern nr. 1050/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj
-Monitorul Oficial nr. 737/29.08.2006
 

- Hotararea de guvern nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
-Monitorul Oficial nr. 713/21.08.2006
 

- Hotararea de guvern nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
-Monitorul Oficial nr. 737/29.08.2006
 

- Hotararea de guvern nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
-Monitorul Oficial nr. 7392/30.09.2006
 

- Hotararea de guvern nr. 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca
-Monitorul Oficial nr. 762/07.09.2006
 

- Hotararea de guvern nr. 1135/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit
-Monitorul Oficial nr. 772/12.09.2006
 

- Hotararea de guvern nr. 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de campuri electromagnetice
-Monitorul Oficial nr. 769/11.09.2006
 

- Hotararea de guvern nr. 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest
-Monitorul Oficial nr. 64/24.01.2006
 

- Hotararea de guvern nr. 1876/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii
-Monitorul Oficial nr. 81/30.01.2006
 

- Ordonanta de urgenta nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca
-Monitorul Oficial nr. 378/29.04.2004
 

- Legea nr. 186/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.171/2005 pentru modificarea si competarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
- Monitorul Oficial nr. 440/22.05.2006
 

- Legea nr. 226/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale
- Monitorul Oficial nr.509/13.06.2006

Legislatie privind Relatiile de munca

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Monitorul Oficial nr. 72/05.02.2003

Legea nr.40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii
Monitorul Oficial nr.345/18.05.2011

Directiva 96/71/CE - Detasarea lucratorilor in Uniunea Europeana

Legea nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
Monitorul Oficial nr. 260 din 13 iulie 1998

Lege nr. 291 din 13 noiembrie 2013 pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa
Monitorul Oficial nr. 701 din 15 noiembrie 2013

Lege nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
Monitorul Oficial nr. 453 din 25 mai 2006

Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 1616/2011 pentru aprobarea modelului - cadru al contractului individual de munca
Monitorul Oficial nr. 415/14.06.2011

Hotararea de guvern nr. 500/2011 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor
Monitorul Oficial nr. 372/27.05.2011

Hotararea nr. 1105/02.11.2011pentru modificarea HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor
Monitorul Oficial nr. 798 din 10 noiembrie 2011

Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca
Monitorul Oficial nr. 907/11.10.2005

Hotararea nr. 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca
Monitorul Oficial nr. 196/02.03.2006

Legea nr. 179 din 11 iunie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca
Monitorul Oficial nr. 348 din 13 iunie 2013

Lege nr. 448 din 6 decembrie 2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Monitorul Oficial nr. 1.006 din 18 decembrie 2006

Lege nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicata*)
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
Monitorul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 2008

Legea nr. 108 din 16 iunie 1999 pentru īnfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii
Monitorul Oficial nr. 283 din 21 iunie 1999

Lege nr. 51 din 19 martie 2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii
Monitorul Oficial nr. 182 din 21 martie 2012

Legea nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate
Monitorul Oficial nr. 364/04.08.2000

Legea nr. 156 din 26 iulie 2000 (*republicata* privind protectia cetatenilor romāni care lucreaza īn strainatate*)
Monitorul Oficial nr. 291 din 5 mai 2009

Ordonanta De Urgenta nr. 56 din 20 iunie 2007 privind īncadrarea īn munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romāniei
Monitorul Oficial nr. 424 din 26 iunie 2007

Legea nr. 157 din 11 iulie 2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor īn Romānia
Monitorul Oficial nr. 533 din 28 iulie 2011

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati
Monitorul Oficial nr. 301/08.05.2002

Legea nr. 115 din 24 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament īntre femei si barbati
Monitorul Oficial nr. 240 din 25 aprilie 2013

Ordonanta de urgenta nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
Monitorul Oficial nr. 750/27.10.2003

Legea nr. 25/2004 pentru aprobarea O.U.G. nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
Monitorul Oficial nr. 214/11.03.2004

Legea nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale
Monitorul Oficial nr. 636/24.07.2006

Legea nr. 62 din 10 mai 2011 a dialogului social
Monitorul Oficial nr. 322 din 10 mai 2011

Legea nr. 62 din 10 mai 2011 (*republicata*) a dialogului social nr. 62/2011*)
Monitorul Oficial nr. 625 din 31 august 2012

Lege nr. 52 din 15 aprilie 2011
privind exercitarea unor activittai cu caracter ocazional desfasurate de zilieri
Monitorul Oficial nr. 276 din 20 aprilie 2011


Legea nr. 277 din 24 octombrie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri
Monitorul Oficial nr. 661 din 29 octombrie 2013


Legea nr. 18 din 7 martie 2014
pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri
Monitorul Oficial nr. 192 din 19 martie 2014

Hotarare nr. 871 din 14 noiembrie 2013
pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2014
Monitorul Oficial nr. 703 din 15 noiembrie 2013



 

 

 


 © 2002-2010 Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta

webmaster Clinciu Razvan