Informatii privind Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

 

>Documente referitoare la desfasurarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri(comanda registru, cerere registru, model adresa de inaintare)

>Contul in care se poate achita contravaloarea Registrelor de evidenta zilieri

                - RO30TREZ2315005XXX005422 - TREZORERIA CONSTANTA - CUI 4671785

>Acte legislative:

-Legea nr.52/2011 actualizata privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri;

-Norme Metodologice din 2011 de aplicare a Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor acitivitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri;

-Ordinul nr.1439/29.04.2011 al Ministerului Muncii si Ordinul nr.1930/29.04.2011 al Ministerului Finantelor pentru aprobarea Legii 52/2011 publicat in Monotorul Oficial din 02.05.2011.